ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η go green αναλαμβάνει τη συντήρηση χώρων πρασίνου με μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει τη διατήρηση και υγιή ανάπτυξη ή αναζωογόνηση των φυτών και την εξασφάλιση της προσδοκώμενης εικόνας του τοπίου Η συντήρηση είναι μια πολύπλοκη και σημαντικότατη εργασία για την οποία απαιτείται να εφαρμόζονται τόσο η εμπειρία όσο και η επιστημονική γνώση καθώς οι ανάγκες του φυτικού υλικού που είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος οργανισμός είναι ιδιαίτερα αυξημένες και πολλές φορές απρόβλεπτες. Έτσι απαιτείται μια ολοκληρωμένη διαχείριση των χώρων πρασίνου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά ώστε να επιτύχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει τόσο εσάς όσο και τα φυτά σας.

Ενδεικτικά, η go Green έχει αναλάβει τη Συντήρηση-Διαχείριση των παρακάτω Χώρων Πρασίνου:

 • Διαχείριση Πρασίνου Αστήρ Μαρίνα στη Βουλιαγμένη Αττικής
 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) των χώρων πρασίνου του Ξενοδοχείου Somewhere στη Βουλιαγμένη Αττικής
 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) των χώρων πρασίνου του Νέου Ξενοδοχείου Electra Metropolis Athens στο Σύνταγμα
 • Διαχείριση χώρων Πρασίνου The Margi Luxury Hotel στη Βουλιαγμένη Αττικής
 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) των χώρων πρασίνου του ξενοδοχείου Eden Beach Resort στην Ανάβυσσο
 • Επίβλεψη, Παρακολούθηση και Πιστοποίηση των εργασιών συντήρησης του πρασίνου των κεντρικών οδικών αξόνων του Λεκανοπεδίου Αττικής
 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου του κτηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility management) των χώρων πρασίνου του συγκροτήματος κτηρίων της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility management) των χώρων πρασίνου των καταστημάτων της Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ
 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) των χώρων πρασίνου κτηρίου γραφείων επί της Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι Αττικής.

 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) των χώρων πρασίνου του κτηρίου γραφείων επί της Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι Αττικής.

 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) των χώρων πρασίνου εμπορικού κέντρου στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) των χώρων πρασίνου συγκροτήματος κατοικιών στον Γέρακα Αττικής.

 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) των χώρων πρασίνου οικίας στην Εκάλη Αττικής.

 • Διαχείριση – Συντήρηση (facility manager) των χώρων πρασίνου οικίας στην Πολιτεία Αττικής.